OYSTER BRAND


 • Salsa di pesce (bottiglia di plastica) - Oyster brand 700ml.
  Salsa di pesce (bottiglia di plastica) - Oyster brand 700ml.
  น้ำปลา ตราหอยนางรม มีส่วนประกอบของปลาไส้ตันถึง 66% - Fish Sauce (Glass Bottle) น้ำปลา ตราหอยนางรม มีส่วนประกอบของปลาไส้ตันถึง 66% - Fish Sauce (Glass Bottle)
  €2.50
 • Salsa di pesce (bottiglia di vetro) - Oyster brand 700ml.
  Salsa di pesce (bottiglia di vetro) - Oyster brand 700ml.
  น้ำปลา ตราหอยนางรม มีส่วนประกอบของปลาไส้ตันถึง 66% - Fish Sauce (Glass Bottle) น้ำปลา ตราหอยนางรม มีส่วนประกอบของปลาไส้ตันถึง 66% - Fish Sauce (Glass Bottle)
  €2.50
 • Salsa di pesce con peperoncini rossi - Oyster brand 230ml.
  Salsa di pesce con peperoncini rossi - Oyster brand 230ml.
  น้ำปลาพริก ตราหอยนางรม - Fish Sauce with Red Chillies (Plastic Bottle) น้ำปลาพริก ตราหอยนางรม - Fish Sauce with Red Chillies (Plastic Bottle)
  €2.39